هاست های ویندوزی پر‌سرعت

 • هاست ویندوز 50MB

  1,300,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 50MB
   پهنای باند1GB
   2 عدد MSSQL


 • هاست ویندوز 100MB

  1,800,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 100MB
   پهنای باند1GB
   0 عدد MSSQL


 • هاست ویندوز 250MB

  2,200,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 250MB
   پهنای باند2GB
   1 عدد MSSQL


 • هاست ویندوز 500MB

  2,900,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 500MB
   پهنای باند5GB
   2 عدد MSSQL


 • هاست ویندوز 1GB

  4,100,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 1GB
   پهنای باند10GB
   2 عدد MSSQL


 • هاست ویندوز 2GB

  2,300,000 ریال شش ماهه
  سفارش دهید

  • فضا2GB
   پهنای باند20GB
   4 عدد MSSQL


 • هاست ویندوز 5GB

  7,900,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 5GB
   پهنای باند50GB
   4 عدد MSSQL


 • هاست ویندوز 10GB

  12,000,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 10BB
   پهنای باند100GB
   6 عدد MSSQL