هاست های لینوکس پر‌سرعت

 • لینوکس حرفه ای 50MB

  1,100,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 50MB
   پهنای باند1GB
   0 عدد MYSQL


 • لینوکس حرفه ای 100MB

  1,700,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 100MB
   پهنای باند2GB
   1 عدد MYSQL


 • لینوکس حرفه ای 250MB

  2,680,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 250MB
   پهنای باند5GB
   1 عدد MYSQL


 • لینوکس حرفه ای 500MB

  3,900,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 500MB
   پهنای باند20GB
   2 عدد MYSQL


 • لینوکس حرفه ای 1GB

  2,925,000 ریال شش ماهه
  سفارش دهید

  • فضا 1GB
   پهنای باند50GB
   2 عدد MYSQL


 • لینوکس حرفه ای 2GB

  8,450,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 5GB
   پهنای باند70GB
   4 عدد MYSQL


 • لینوکس حرفه ای 5GB

  15,600,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 10GB
   پهنای باند100GB
   6 عدد MYSQL


 • لینوکس حرفه ای 10Gb

  24,700,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 10GB
   پهنای باند150GB
   10 عدد MYSQL