گارانتی سیستم مدیریت محتوا آریانیک

ارائه خدمات پشتیبانی و آپدیت نگارش های جدید نرم افزار Highcms از طریق خریداری کارت گارانتی توسط مشتریان، خواهد بود که با پرداخت هزینه کارت انتخابی ارائه می گردد. در سال اول بر اساس پکیج خریداری شده، کارت گارانتی رایگان آن پکیج به خریداران ارائه می گردد که ایشان در صورت تمایل می توانند با پرداخت ما به التفاوت هزینه کارت مورد نظر، نوع کارت خود را ارتقاء دهند. توجه : در صورت عدم خریداری کارت گارانتی در یک یا چند سال که به معنی عدم تمدید خدمات پشتیبانی و عدم دریافت نسخ نگارش های جدید نرم افزار می باشد ، پرداخت هزینه سال یا سال های پرداخت نشده جهت تمدید این خدمات و دریافت کارت جدید ضروریست. با توجه به نیاز بازار و درخواست مکرر مشتریان، برای پاسخ مناسب به نیاز بازار و ارائه سرویسهای بیشتر از حدود تعریف شده در گارانتی های فعلی، اقدام به تعریف و ارائه کارت گارانتی diamond و black کرده است. برای مشاهده خدمات قابل ارائه در این کارتهای گارانتی اینجا را کلیک کنید.