سرور مجازی VDS

 • VDS1

  1,700,000 ریال ماهانه
  سفارش دهید
  • 1 Core CPU
  • 512 MB RAM
  • 20 GB HDD
  • 100 GB Monthly Traffic
  • 1 IP
  • 1 Snapshot
  • 100 Mbps Connection Speed
  • SAS Raid 10 HDD Technology
  • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
  • Optional OS
  • 24/7 Support
 • VDS2

  2,250,000 ریال ماهانه
  سفارش دهید
  • 1 Core CPU
  • 1GB RAM
  • 40 GB HDD
  • 200GB Monthly Traffic
  • 1 IP
  • 1 Snapshot
  • 100Mbps Connection Speed
  • SAS Raid 10 HDD Technology
  • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
  • Optional OS
  • 24/7 Support
 • VDS3

  3,400,000 ریال ماهانه
  سفارش دهید
  • 2 Core CPU
  • 2Gb RAM
  • 80 GB HDD
  • 300GB Monthly Traffic
  • 1 IP
  • 2 Snapshot
  • 100Mbps Connection Speed
  • SAS Raid 10 HDD Technology
  • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
  • Optional OS
  • 24/7 Support
 • VDS4

  4,700,000 ریال ماهانه
  سفارش دهید
  • 3 Core CPU
  • 4 GB RAM
  • 100 GB HDD
  • 400 GB Monthly Traffic
  • 2 IP
  • 3 Snapshot
  • 100Mbps Connection Speed
  • SAS Raid 10 HDD Technology
  • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
  • Optional OS
  • 24/7 Support
 • VDS5

  6,000,000 ریال ماهانه
  سفارش دهید
  • 4 Core CPU
  • 6 GB RAM
  • 120 GB HDD
  • 500 GB Monthly Traffic
  • 2 IP
  • 4 Snapshot
  • 100Mbps Connection Speed
  • SAS Raid 10 HDD Technology
  • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
  • Optional OS
  • 24/7 Support