هاست مخصوص وردپرس

 • هاست وردپرس 250MB

  2,680,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 250MB
   پهنای باند10GB
   5 عدد MySql


 • هاست وردپرس 1GB

  5,850,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا1GB
   پهنای باند35GB
   7 عدد MySql


 • هاست وردپرس 2GB

  8,450,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 2GB
   پهنای باند55GB
   8 عدد MySql


 • هاست وردپرس 5GB

  15,600,000 ریال سالانه
  سفارش دهید

  • فضا 5GB
   پهنای باند80GB
   9 عدد MySql